Asbestinventaris vanaf 2022

Een asbestinventaris is een rapport waarin de asbesthoudende materialen opgelijst worden die in een pand aangetroffen worden. Wist u dat bij de verkoop van een woning in 2022 dit rapport verplicht is indien dit pand dateert van voor 2001!

Dit attest zal toegevoegd worden aan de woningpas. Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Indien de woning wordt gesloopt of gerenoveerd én de woning dateert van voor 2001 is eveneens dergelijk attest verplicht. Verder is elke gebouweneigenaar waar personeel tewerkgesteld wordt verplicht te beschikken over eenn actuele asbestinventaris die jaarlijks geüpdatet dient te worden. Tenslotte dient vanaf 2032 iedere gebouweigenaar verplicht om over een geldig asbestinventarisattest te bezitten.

+ Zoekopdracht aanmaken