Lange Elzenstraat 20

Appartement Te Huur Doktoren 20V

Opbrengsthuis te koop met drie woonunits

Zeer ruime woning met magazijn te Lier

Appartement te huur Doktoren

Renovatiepand in topstraatje te koop

Te huur Kloosterstraat Antwerpen

Woning Te huur Du Boislei te Brasschaat

Appartement te koop Haantjeslei

Stadswoning met tuin in Borgerhout

De ‘nieuwe’ Vlaamse renovatiepremie en alternatieven

Vanaf 1 februari is de nieuwe renovatiepremie in werking getreden.

Voor welke werken kan u een renovatiepremie aanvragen? In totaal zijn er vier categorieën van werken die in aanmerking komen, nl.:

 • ruwbouw
 • buitenschrijnwerk
 • dakwerken
 • technische installaties

De premie kan worden aangevraagd als deze kosten minstens 2.500 euro bedragen (excl. btw). Indien u met een aannemer werkt, kan u zowel de materiaalkosten als de werkuren in rekening brengen.

Bedrag van de premie?
De premie bedraagt 20% van het factuurbedrag (excl. btw) met een maximumbedrag van €2.500 per premie. Gezinnen met een ‘laag’ inkomen kunnen een premie aanvragen van 30% van het factuurbedrag (met een maximum van € 3.333). Vanaf nu geldt er ook een minimumpremie ten bedrage van € 1.250 per categorie. Ook zal de premie maximum € 10.000 voor de vier categorieën samen zijn.

Welke woning komt in aanmerking?
De woning moet minstens 30 jaar oud zijn. De woning moet uw eigen gezinswoning zijn, d.w.z. dat u geen andere woning in volle eigendom bezit op moment van de aanvraag. Ook opbrengsteigendommen die minstens 9 jaar verhuurd zijn via een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking.

Wat zijn uw inkomensvoorwaarden?

 • Alleenstaande: maximuminkomen van € 43.870
  • met ‘laag’ inkomen: € 31.340
 • Samenwonenden of alleenstaanden met iemand ten laste: € 62.670
  (+ € 3.150 per extra persoon ten laste)

  •  met ‘laag’ inkomen: € 43.870
   (+ € 3.150 per extra persoon ten laste)

Wanneer aanvragen?
Uw premie wordt aangevraagd binnen de twee jaar na factuurdatum. Er worden steeds twee categorieën gesubsidieerd per aanvraag. De premie voor de andere categorieën worden dan min. één jaar en max. twee jaar later aangevraagd. Gezinnen met een ‘laag’ inkomen kunnen reeds een aanvraag doen om alle categorieën te laten subsidiëren.

Komt u niet in aanmerking voor een renovatiepremie? Dan kan u een verbeteringspremie aanvragen. Deze premies zijn grotendeels hetzelfde. Alleen kunnen de voorwaarden minder streng zijn. De verbeteringspremie kan aangevraagd worden tot 31 mei 2019. Nadien zal deze premie verdwijnen.

Bron en meer informatie: http://www.standaard.be/cnt/dmf20190129_04138648?fbclid=IwAR3xLRX8luq0djmisyArTaNUSuH0u3d-LGfzT3riYFVJfrs6fTwRgZ_84Cs

+ Zoekopdracht aanmaken