Renovatiepand in topstraatje te koop

Te huur Kloosterstraat Antwerpen

Woning Te huur Du Boislei te Brasschaat

Appartement te koop Haantjeslei

Stadswoning met tuin in Borgerhout

Te Koop Appartement Bredastraat Antwerpen Park Spoor Noord

Zeer ruime woning met magazijn te Lier

Appartement Te Huur Deurnsebaan Merksem

Dakppartement Te Koop Heislagsebaan Brasschaat

Te koop gezinswoning met tuin te Wilrijk Palmanshoevestraat

Heb ik een asbestattest nodig ?

Vanaf 23 november 2022 heeft u een geldig asbestattest nodig wanneer;

* u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement),
* en het gebouw(deel) gebouwd is voor 2001,
* en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is,
* en het gebouw(deel) toegankelijk is,
* als u het gebouw(deel) verkoopt.

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat gebouwd is voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben.

Het is de eigenaar die moet beschikken over een asbestattest. Deze kan een volmacht geven om een inventaris voor het asbestattest te laten opmaken aan zijn makelaar of gebouwbeheerder.
Het is niet de verplichting van een huurder om daarvoor in te staan.
Wanneer een eigenaar beschikt over een asbestattest, moet hij een kopie bezorgen aan de huurder(s).
Een asbestattest is enkel verplicht bij een gebouw of een deel van een gebouw dat gebouwd is voor 2001. Is uw gebouw jonger dan 2001 dan zit er normaal geen asbest in.
De productie van materialen met asbest werd verboden in België in 1998.
Enkel voor een gebouw of gebouwdeel van 20 m² of meer is een asbestattest nodig.
Enkel voor toegankelijke gebouwen of gebouwdelen heb je een asbestattest nodig. Met toegankelijk wordt bedoeld een gebouw(deel) met een dak dat minstens 1,5m hoog is.
Vanaf 23 november is het verplicht voor de eigenaar/verkoper om te beschikken over een asbestattest bij het sluiten van het compromis (onderhandse akte) voorafgaand aan de verkoop van de woning.
Meer info: https://ovam.vlaanderen.be/heb-ik-een-asbestattest-nodig

+ Zoekopdracht aanmaken