Wijziging registratierechten bij de aankoop van vastgoed

Eind september werd de aanpassing van registratierechten bij aankoop van een woning of appartement aangekondigd. Maar wat houdt dit juist in?

  • bij aankoop van de enige eigen woning zal de registratiebelasting verlaagd worden van 6% naar 3%. Datum van de notariële akte is bepalend.
  • bij aankoop van de enige eigen woning waarbij een ingrijpende energetische renovatie nagaat, zal de registratiebelasting slechts 1% bedragen i.p.v. 5%. Datum van de notariële akte is bepalend.
  • bij aankoop van een tweede eigendom wordt de registratiebelasting verhoogt van 10% naar 12%. Datum van de compromis is bepalend vanaf 2022.

Daarnaast zal de meeneembaarheid in de toekomst verdwijnen. Deze meeneembaarheid dooft geleidelijk aan uit om volledig afgeschaft te worden met ingang van 1 januari 2024. Tot dan kan u zelf kiezen of u gebruik wilt maken van de vernieuwde verkooprechten of de meeneembaarheid. Een combinatie van deze twee is niet mogelijk.

Voor meer info: https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/belastingen-en-begroting/vlaamse-belastingen/registratiebelasting/wijzigingen-verkooprecht-vanaf-1-januari-2022

+ Zoekopdracht aanmaken