Wat valt onder de onderhoudsplicht van de huurder?

Regelmatig worden wij geconfronteerd met de onduidelijkheden over het onderhoudsplicht van de huurder. Vaak staat dit niet volledig omschreven in het huurcontract en weten huurders niet wat zij zelf dienen uit te voeren en wat de verhuurder moet uitvoeren. Hieronder geven we een kleine opsomming mee.

Enerzijds is de eigenaar verplicht om het verhuurde pand in goede staat van onderhoud te leveren aan de huurder. Indien er tijdens de huurperiode iets vervangen dient te worden door slijtage of ouderdom dient de verhuurder de nodige herstellingen uit te voeren.

Anderzijds dient de huurder tijdens de huurperiode herstellingen uit te voeren van klein onderhoud of door foutief gebruik. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

  • silicone tijdig vernieuwen
  • voorkomen dat afvoer verstopt
  • voorkomen dat dakgoten/afvoerpijpen verstoppen door ophoping van dode bladeren
  • septische put ruimen (indien nodig)
  • nagels, krammen en vijzen verwijderen en de schade herstellen
  • batterijen rookmelders vervangen

Met andere woorden dient de huurder het onderhoud uit te voeren dat door dagelijks gebruik nodig is.

Een volledige oplijsting van de onderhoudswerken kan u raadplegen via volgende link: https://www.woninghuur.vlaanderen/wie-staat-in-voor-onderhoud-en-herstellingen

+ Zoekopdracht aanmaken