Nieuwbouw appartement te Wilrijk

Groot gelijkvloers appartement met tuin te Wilrijk

Ruim appartement nabij centrum Lier te koop

Instapklare moderne duplex met 3 slaapkamers in Deurne

Appartement te Koop in Deurne – Zuid Boekenberglei

Te koop Vorsekweekstraat Deurne

Appartement te koop Turnhoutsebaan Borgerhout

Te Huur Appartement Bistkapellei Ekeren

Te Huur dakappartement centrum Schoten

Gerenoveerd Appartement Zendelingstraat te huur

Nieuw Koninklijk Besluit Vastgoedbemiddeling 2024: Het einde van KB Freya

Op 1 februari 2024 werd het nieuwe Koninklijk Besluit van kracht, dat een ingrijpende verandering teweegbrengt in de regelgeving voor vastgoedbemiddeling. Dit KB, ter vervanging van het oude 'KB Freya' uit 2007, is van cruciaal belang voor consumenten en professionals in de vastgoedsector.

Uitbreiding van toepassingsgebied en belangrijke wijzigingen

Een opvallende verandering is de uitbreiding van het toepassingsgebied, dat nu niet alleen erkende vastgoedmakelaars omvat, maar ook andere beroepen zoals architecten en landmeter-experten. Deze wijziging beoogt een eerlijk speelveld te creëren tussen alle betrokken partijen. Het nieuwe KB introduceert ook een verlenging van de herroepingstermijn voor consumenten van 7 naar 14 dagen, evenals aanpassingen in de duur van overeenkomsten en opzegtermijnen. Deze wijzigingen zijn bedoeld om eerlijke praktijken te waarborgen en de belangen van consumenten te beschermen.

Herroepingsrecht en verplichte vermeldingen

Het herroepingsrecht van consumenten en de verplichte vermeldingen in bemiddelingsovereenkomsten worden aangepast onder het nieuwe KB. Dit omvat het schrappen van handgeschreven eisen en het toestaan van digitale documenten, waardoor meer flexibiliteit en efficiëntie ontstaat bij het afsluiten van overeenkomsten.

Maximale opzegvergoeding en vereiste attesten

Nieuwe bepalingen worden ingevoerd met betrekking tot maximale opzegvergoedingen, afhankelijk van het tijdstip van opzegging, en een verplichting voor bedrijven om vereiste attesten toe te voegen aan bemiddelingsovereenkomsten. Deze maatregelen zijn bedoeld ter bescherming van de financiële belangen van consumenten en ter waarborging van redelijke opzegvergoedingen.

Conclusie en aanbevelingen

Het nieuwe Koninklijk Besluit brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor vastgoedbemiddelingsovereenkomsten, die van invloed zijn op zowel vastgoedmakelaars als andere betrokken beroepen. Het is van cruciaal belang voor consumenten en bedrijven om deze nieuwe regels te begrijpen en toe te passen, gezien hun directe impact op vastgoedtransacties en de rechten van alle betrokken partijen.

Bron: Monard Law, CIB, BIV

+ Zoekopdracht aanmaken